Hubro vil tilby fasader med sol- og varmeproduksjon
-Vi er i full fart inn i en virkelighet hvor fasadene produserer energi, sier adm. direktør Sjur Elling Hana i Hubro AS, en av de største leverandørene av tak og fasadeprodukter i Norge. Bedriften er i full sving med å utvikle nye produkter som produserer solstrøm og solvarme, samt nye isoleringsmaterialer.

Hubro samarbeider for øyeblikket med flere selskaper og miljøer, blant dem RES.as, Teknova og Aventa. Sammen med RES bygger Hubro et testbygg, der både sol- og varmeproduksjon skal integreres i bygget og i Hubros prefabrikkerte systemvegger.

Integrerte løsninger

-Det gjelder produksjon av varmt vann via integrerte solfangere i vegger og tak levert av selskapet Aventa. Dette er meget kostnadseffektive løsninger som vil gi positive bidrag i bygg med høyt forbruk av varmt vann. Dernest gjelder det solceller for produksjon av elektrisitet i tak og fasader, opplyser Hana.

-Det tredje punktet er bruk av tynnfilmsolceller for produksjon av elektrisitet. Her har vi nettopp avsluttet et prosjekt sammen med Teknova, der vi har vurdert fordeler og ulemper med tynnfilmteknologien i forhold til bruk i bygninger, legger han til.

Nye isoleringsmaterialer

Hubro er også i gang med å utvikle nye isoleringsmaterialer. Bedriften har levert Vakum isolering til et bygg på Stavanger sykehus. I tillegg vurderes fasadeendrende materialer for å se på energilagring over døgnet. Nano-isolering er også aktuelle produkter i fasader, forteller Hana.

-For å møte nye krav er våre profilsystemer oppgradert. Vindu- og dørsystemene er oppgradert. I tillegg er det slik at trelags vinduer allerede er standard i de fleste bygg. Vi har gode produkter som møter dagens krav til isoleringsverdi. Men samtidig jobber vi for å få på plass fasadeprodukter som produserer energi, sier Hana til slutt.

Veldig positivt

For styrelederen i Aventa, John Rekstad, er samarbeidet med Hubro AS veldig positivt. Den første prototypen av et komplett fasadeelement for produksjon av varmt vann blir ferdig i disse dager. Med slike integrerte fasadeløsninger blir prisen vesentlig lavere enn separate solfangeranlegg, sier Rekstad som til daglig er professor ved Universitetet i Oslo, og en veteran i solvarmemiljøet i Norge.

Aventa samarbeider også med OBOS som i dag er selskapets største aksjonær. Aventa har 12 ansatte og produserer solvarmesystemer til boliger og bygninger.

-Vi skal bl.a. levere solfangere som en del av takkonstruksjonene til 34 eneboliger med passivhusstandard som OBOS bygger på Mortensrud i Oslo. I passivhus er det relativt lite behov for oppvarming. Med oppgitte verdier for varmebehov og beregnet solenergiutbytte vil solenergiandelen for feltet samlet være 62 prosent. Det er vesentlig høyere enn mange tror og vil gjøre dette til en lønnsom investering, understreker Rekstad.

Klimaproblemene viktig

For flere av de store entreprenørselskapene, som f.eks Skanska, er klimaproblemene viktig. De vil bidra til å gjøre solvarme og solstrøm til mer attraktive løsninger, sier Marit Thyholt som er rådgiver i Skanska. Hun etterlyser flere leverandører av slike produkter i Norge.

-Boliger og bygninger med solvarmeanlegg er mer vanlige i Sverige og Finland enn i Norge. Skanska Tekniske Entrepriser har kompetanse på solvarme, og vi forventer at dette vil komme i Norge de nærmeste årene. Vi har allerede et par prosjekter på trappene, opplyser hun.

-Skanska er med som største bidragsyter til forskningssenteret Zero Emission Building (ZEB) i Trondheim. I ZEB-løsningene er både solstrøm og solvarme viktige elementer. Arkiktektene spiller en nøkkelrolle i utformingen av boliger og bygninger med slike løsninger. Og så må toveiskommunikasjon (2 VK) på plass så fort som mulig, slår hun fast.

-Vi forholder oss til EUs målsetting om nullnergibygg i 2020. Det betyr at vi går en spennende tid i møte med mange utfordringer og muligheter for aktørene i byggebransjen, konkluderer Thyholt.

Oddvar Lind, MiljøStrategi

http://www.miljostrategi.no/en/Energi/Ny-virkelighet-for-leverandorene/