Sad w Radzyniu Podlaskim – następna referencja Hansena w Polsce

Sąd w Radzyniu Podlaskim jest następną realizacją Hansen CE & Polska. Projekt opracowany przez Biuro „Studniarek & Pilinkiewicz” zakłada kilkadziesiąt skomplikowanych fasad na elewacji budynku Sądu i Prokuratury w Radzyniu Podlaskim. Ciekawym elementem architektonicznym są okna odchylane na zewnątrz w płaszczyźnie równoległej do elewacji budynku co staje się standardem w obiektach biurowych. Zakres prac Hansen CE obejmuje : fasady wewnętrzne, stolarkę ogniową, oraz wewnętrzne elementy stolarki otworowej obejmujące m.in. lustra weneckie w salach przesłuchań.


Fasada Sadu w Radzyniu

Okna w fasadzie Sad w Radzyniu