Konferencja HansenGroup w siedzibie bielskiego oddziału SARP

Dnia 9.10.2009 w siedzibie bielskiego oddziału SARP odbyła się pierwsza z cyklu konferencji poświęconych tematyce nowatorskich systemów aluminiowych które stosuje się do rewitalizacji obiektów poprzemysłowych. Na spotkaniu obecni byli miejski konserwator zabytków oraz liczne grono zainteresowanych architektów Bielska i okolic.

Podczas konferencji zaprezentowano możliwości systemu Millennium w obiektach architektury przemysłowej jak i nowoczesnej. Parametry techniczne i wizualne systemu Millennium spotkały się z dużym zainteresowaniem obecnych gości oraz potwierdzeniem walorów użytkowych systemu Millenium w nowoczesnej i zabytkowej architekturze.