Hansen UnitAl modulfasadesystem


Hansen UnitAl er et nytt system for samordna fasade , fasadekledning og vinduer. Den aluminium -systemet er 100% prefabrikert til en av Hansen fabrikker; Som de mest moderne i Europa.

Systemer med prefabrikkerte elementer er ikke ny, men ganske Ofte bygge prosjekter enn opp med halvfabrikata fasade Som trenger etterbehandling på stedet som betydelig merutgift. Hans gruppe er ikke fornøyd med en halvferdig løsning slik at utviklingen av et nytt system ble satt i bevegelse for å Hansen , konsernets egen in -house anlegg hvor forskning og utvikling er Sentralisert. Oppdraget var skabe samordnede fasadekledning system befitting att av Nord-Europas ledende aluminiumfasadekledning- selskap.

Hansen UnitAl giver arkitekter med mulighed Incorporate SOM ting som kabel panner og radiator alle av whichwill kombineres med systemet ved våre fabrikker.

Hansen UnitAl krever total disiplin . Alle elementer som ikke trenger å være ferdig før installasjonen starter på byggeplass. Dette er ødvendige opnå rask montering på stedet. Pilotprosjekter har viser to standard installasjonsteam Kan installere 6-800 m2 av fasade på en dag.

100 % Design = 100 % klare elementer.

PDF Brosjyre

© HubroHansen a/s, Arabergveien 6, 4050 Sola, NORGE t:+47 51 64 69 00 f:+47 51 64 69 02