HansenGroup
the façade specialist

4100 kvadratmeter på fire uker

Hubro AS skal i løpt av fire uker sette opp enn elementfasade for Vedal AS i Oslo. Elementene er produsert i Stavanger, fraktes til Oslo og monteres på en 4100 kvadratmeter stor fasade på Majorstua i Oslo.

Bruken av elementfasader brer stadig om seg og Hubro AS har til sammen fire prosjekter i dette segmentet. Et hotell på Bryne og et kontorbygg på Forus står allerede ferdig. Det pågår altså montering på Majorstua i Oslo og Bergelandgården i Stavanger er skal rehabiliteres.

Pågående produksjon
• Hubro Hansen i Danmark har utviklet denne løsningen, som kalles UnitAl, og vi henter og videreutvikler denne kunnskapen til det norske markedet, sier prosjektleder Oddvar åkesson i Hubro AS.

Med denne byggemetoden åpenbarer det seg mange fordeler. Det er gunstig å monter på små og trange tomter. Bygget i Fritjof Nansen vei på Majorstua i Oslo ligger inneklemt med bygg på alle kanter. Derfor har det vært effektivt å heise fasaden rett på plass med kran. Hovedvekten av produksjon skjer på fabrikk og ikke på byggeplass. Det er rasjonelt for fasadeentreprenøren. Dessuten bidrar fasadeløsningen totalt sett til at byggetiden blir betraktelig redusert.
• Lite areal på bygge plass, ja. Desto større trenger vi til produksjon. Vi har av den grunn, som midlertidig løsning, måttet rydde plass i våre lokaler på Sola, for kun elementproduksjon. Ordinær fasadeproduksjon foregår for tiden i ett lokale på den olje relaterte Tananger Basen. Vi har i dag 26 mann som produserer elementer, i praksis på et samlebånd, forteller Åkesson.
Totalt produseres og leveres det 374 ferdige veggelementer, hvorav 362 skal være ferdig montert innen 13. mars. De siste 12 elementene er tilknyttet transportområder og skal monteres i april.
Elementene henges primært i toppen av dekkeforkant for å unngå bevegelser mellom dekke og fasade.
Det er lakkerte to millimeter aluminiumsplater i tett felt på innside og kassetter, som inneholder tette felt og 3-lags energi vindusglass, på utside. Innlagt i elementene finner vi motoriserte screens inkludert kabling og trekkerør. Isoleringen består av rockwool og power board vindtett plate.
Bygget kommer i energiklasse A. Ordren til Hubro AS har en verdi på 17,5 millioner kroner.

Tett samarbeid om ny fasade

Prosjektgruppen på befaring i Hubros fabrikker på Sola utenfor Stavanger. Fra venstre administrerende direktør Anders Landa, prosjektleder Jarle Osvik, begge i HubroHansen, og sivilarkitekt Anne Brit Hodne i Leiv Nes Arkitekter. (Foto: Guro Waksvik)

Helt fra prosjekteringsfasen har rehabiliteringen av Bergelandsgården i Stavanger sentrum vært et samarbeid mellom fasadeentreprenør, arkitekt og byggherre. Nettopp et faglig samarbeid på tvers er et etterlyst virkemiddel for å bygge nettopp det man har planlagt. Prosessen i Stavanger har vært spennende og lærerik for alle parter.

• Tradisjonelt tegner vi prosjektet ferdig før det legges ut på anbud. I forbindelse med dette prosjektet begynte vi å diskutere mulige løsninger med fasadeentreprenøren på et tidlig tidspunkt. Våre ønsker om et visuelt uttrykk kombinert med fasadeentreprenørens kunnskaper og meninger har gitt gode resultater, sier sivilarkitekt og daglig leder Anne Brit Hodne i Leiv Nes Arkitekter AS i Stavanger.
Bergelandsgården i Stavanger sentrum ble opprinnelig bygget for Stavanger Indremisjon i 1985. Bygget nærmet seg 30 år og var modent for rehabilitering. Byggherren ønsket lysere interiør og ny fasade. Våren 2012 gikk arkitektoppdraget til Leiv Nes Arkitekter AS. Videre tok prosjektleder og byggherrens representant, Torstein Gjesteland, kontakt med HubroHansen AS i begynnelsen av 2013.
• Han lurte på om det var interessant for oss å rehabilitere en gammel bygård i sentrum. Det er sjelden vi får være med i prosessen fra et så tidlig tidspunkt. Nå fikk vi anledning til å være med på å optimalisere underveis, forteller administrerende direktør Anders Landa i Hubro AS.

Et prosjektteam ble opprettet våren 2013, med representanter fra Leiv Nes Arkitekter, Hubro AS og Bergeland Eiendom.
• Fasadeelementene utvikles i samarbeid mellom arkitekt og produsent. Våre arkitektoniske ambisjoner og Hubros tekniske løsninger ble til fasadeelementer av høy teknisk og estetisk kvalitet, sier Hodne.
• Å komme inn så tidlig i prosessen er nytt for oss. Vi er definitivt positive, og tror dette er en arbeidsmetode mange har tro på, men de færreste våger. Metoden er basert på opparbeidet tillit mellom alle fag, sier Landa.
• Med en så stor fasade tror jeg byggherren er tjent med delt entreprise. Vi kommer mye tettere på hverandre, sier Osvik.
Nå seiler det inn flere nye prosjekter som skal løses på liknende måte, blant annet Kvartal 42 i Kristiansand.


Bergelandsgården ligger i Stavanger sentrum mellom gammel trehusbebyggelse og store bygninger. Arkitekten ønsker å gi gården en ny moderne fasade, som samtidig skal tilpasses den eksisterende bebyggelsen. (Illustrasjon: Leiv Nes Arkitekter AS.)

 Da EnHansenGroup Ltd, Unit 2.08 Hollinwood Business Centre, Oldham OL8 3QL UKCompany No. 02802131 VAT No. 775762483
Our Company
About Us
History
Vision and Values
Career and Jobs
News
Our Offer
Products
Projects
Technical
Links
HansenGroup
Facebook
Twitter
Flickr
Contact Us
Our Locations
Contact
Subscribe
Privacy Policy
COVID 19