HansenGroup
facadeentreprenøren

HansenGroup's miljøpolitik

Som Nordeuropas førende facadeentreprenør fokuserer vi ikke kun på det globale miljø, men også på vores eget nærmiljø.

Det er en kendsgerning, at menneskelig aktivitet og materiel samt industriel fremgang påvirker kloden og naturen. I HansenGroup er vi samfundsbevidste og vil minimere de skadelige virkninger, som vore aktiviteter eventuelt kan påføre miljøet.

Det er vort mål at skabe en naturlig balance mellem at opfylde vore kunders behov samt vort ønske om at beskytte miljøet.

HansenGroup har derfor formaliseret sine forpligtelser tili at beskytte miljøet i en miljøerklæring.

HansenGroup forpligter sig til:
• at rette sig efter al relevant miljølovgivning i de lande, hvor HansenGroup er baseret
• med jævnlige mellemrum at kontrollere, om HansenGroup's virksomheder opfylder miljømæssige krav
• at være miljøbevidste, når vi planlægger nye og udbygger allerede eksisterende aktiviteter
• at lægge endnu større vægt på, at virksomhedens aktiviteter ikke skader miljøet samt at gøre alt for at forhindre forurening
• at bidrage med konkrete oplysninger på miljøområdet med henblik på forbedring af miljølovgivningen
• at indsamle oplysninger vedrørende virksomhedens miljøforhold