Badanie połączenia kolanowego słupów fasadowych

CEL BADANIA:

W dniu 2012-03-01 w zakładzie Hansen Polska w Rudnej Młej przeprowadzone zostało fizyczne sprawdzenie obliczeń statycznych dla ”kolana montażowego” i ugięcia słupa wg opracowania ”Konstrukcja Powłokowej Fasady Szklano-Aluminiowej” wykonanego przez Dr inż. Andrzeja Stańczyka i ”Projektu Wykonawczego” wykonanego przez biuro IWENA Janusz Szulborski.

PROCES BADANIA:

Badanie polegało na stopniowym obciążaniu (od wartości 1,0kN do 5,75kN) dwóch próbek wykonanego ramienia połączonych słupów fasadowych a następnie stopniowego odciążania zawieszonej siły.

WNIOSKI Z BADANIA:

Ugięcie słupów nie przekroczyło dopuszczalnych odchyleń.
Szczelina połączeniowa nie przekroczyła dopuszczalnych odchyleń.
Połączenie kolanowe słupów zachowało swoją wytrzymałość.
Badanie potwierdziło prawidłowość obliczeń Projektu Wykonawczego i Statycznego.


Our Company
About Us
Locations
Our Offer
Products
Gallery
Technical
Useful Links
Contact
Terms and Conditions
Site Map
Site Map XML
Support
Social Links
Twitter
Facebook
LinkedIn