HansenProfile Architect Service
Udbudsspecifikationer:

Nærværende specifikationer skal opfattes som en hjælp til indsættelse af vore systemer i udbudsskrivelser. Det er ikke muligt at lave en færdig tekst der kan bruges til et hvert projekt, derfor er det nødvendigt at erstatte eller slette en del af teksten så den passer til det konkrete projekt.

Hovedformålet har været at lave en entydig og tilbundsgående beskrivelse til et udbudsmateriale, der ikke stiller de bydende i tvivl om hvilket produkt og kvalitetsniveau der ønskes af arkitekt og bygherre.

Teksten kan fungere som en checkliste, hvor vi har forsøgt at tage de mest brugte løsninger med. Vi står til Deres rådighed hvis der skulle være spørgsmål eller De skulle ønske et møde så vi sammen kan lave den helt rigtige beskrivelse til Deres projekt.

Hansen CellGlazing Facader og Curtain Wall
Hansen Fasad Facader og Curtain Wall
Hansen Fasad Tagkonstruktioner
Hansen Fenster Koblede Rammer
Hansen Fenster Vinduer, Døre og Facader
Hansen Millennium Komfort Koblede Rammer
Hansen Millennium Vinduer, Døre og Facader
Hansen System 44
Hansen System 45 Altanlukning Enkeltlagsglas
Systembeskrivelser:

Nærværende er alternative tekster til vore brochurer (udskriftsvenlige på A4) og fungerer som en kort baggrund for og sammenfatning af vore forskellige systemer. De kan bruges til at få et hurtigt overblik, hvis man ikke er kendt med mulighederne i alle systemer.

For fuld beskrivelse af systemerne henvises til vore brochurer, katalog og tekniske rådgivning på tlf. +45 9675 1100.

Hansen CellGlazing
Hansen Fasad
Hansen Fenster
Hansen Millennium