Hansen OvAl ovenlysvindue system


Hansen OvAl er navnet for HansenGroups seneste tagopluk, og samtidig et mønstereksempel på hvor dan vi udvikler nye produkter. Et tæt samarbejde mellem vore kunder og selskaberne i Hansen koncernen. Det er en af hovedårsagerne til succesen i vort store udviklingsarbejde.

Århus Universitet stod foran en større renovering af tagene på deres bygninger. Fredningsmyndigheder ne, KHR Arkitekter AS og bygherren havde en række krav til de nye tagopluk. De skulle benyttes som redningsåbninger, komfortventilation og kunne fungere sammen med det eksisterende byggeri. KHR Arkitekter stod for designet af vinduet i tråd med frednings myndighedernes bestemmelser om dimensioner, og det arkitektonisk udtryk blev tilpasset den moderne funktion af vinduet. Flere leverandører måtte give fortabt, men hos HansenGroup var der gevinst.