Hansen 3G - en ny generation af vinduer

Tilbage i 1999 – 2002 deltog HSHansen i et forsogsprojekt, hvor man onskede at afprove 2 prototyper for et fremtidens vindue. Det blev til et multifunktionelt vindue fra HansenProfile, der har faet arbejdstitlen ”3. Generations Vinduet”, som rammer et hidtil udakkede behov for kombineret varmeisolering, solafskarmning, ventilation og lydreduktion.

Vinduet bygger pa et princip med 2 adskilte lag glas (de 2 lag glas kan vare termo eller enkeltlagsglas), hvor hvert lag er opdelt pa en sadan made at mindre ventilationsabninger kan abnes i hvert lag Mellemrummet mellem de to lag rummer en stor del af ’hemmeligheden’ ved 3. Generations Vinduets egenskaber. Det er ogsa her en lang rakke muligheder for tilbehor i form af solafskarmning m.m. ligger.

Den forste prototype blev testet for en lang rakke egenskaber i en af ATP’s bygninger pa Store Strandstrade i Kobenhavn.

Det viste at vinduet:
- kan trakke foropvarmet luft ind i rummet.
- kan ventilere, og samtidig udelukke stoj og blast.
- kan have integrerede persienner og rullegardiner, med muligheder for at styre lys og varme.
- kan tilpasses boliger savel som kontorer
- har store astetiske muligheder

Erfaringerne er dybdegaende beskrevet i rapporten ”3 generations vinduer” udfort for Energistyrelsen. Rapporten kan rekvireres hos HansenProfile.

Én af konklusionerne i rapporten var:
”Vinduet vil - selv nar det er abnet for ventilation - have en lydisolation for trafikstoj, der svarer til et lukket almindeligt vindue”.

Det var netop de lydmassige egenskaber, der fik arkitekten bag ombygningen af Jagersborg Vandtarn til at tage kontakt til HansenProfile. Man var lige ved at opgive projektet, da det ”gamle” forsogsprojekt og rapporten fra 2002 blev bragt pa banen. Til dette byggeri er der netop store krav til lydreduktion med abne vinduer.

Vandtarnet, skulle huse 36 spandende ungdomsboliger, har en beliggenhed direkte ud til Helsingormotorvejen, og med Motorringvejen og S-banen pa den modsatte side – er lydreduktion et must.

En mock-up blev hurtigt fremstillet, og monteret i vandtarnet for den afgorende lydtest. Resultatet var endnu bedre end forventet:

Med opluk bade indvendigt og udvendigt abnet 45o, kunne man male lydreduktion pa 32 dB, fra 69 til 37 dB!


Fuldt integreret i et byggeri med udnyttelse af know-how fra HansenProfile, kan Hansen 3G lose mange (alle?) af de problemer der ligger i darligt glasbyggeri, herunder:
- betydelig forbedring af indeklimaet:
- Bedre temperaturregulering via naturlig ventilation
- Beskytte mod blanding med integrerede solafskarmning
- Udnyttelse af forvarmet luft uden af skabe trak i de kolde perioder
- Partikelfiltre kan fjerne pollen og andre partikler
- Lydreduktionen er uden sammenligning(!) – selv med abne opluk i udluftningsperioder
- Det bedre indeklima vil sanke sygefravaret, give bedre arbejdsmiljo og lavere omkostninger
- Driftsbudgettet reduceres betydeligt nar klimaanlagget ikke er nodvendigt (eller i hvert fald reduceres til et mindre backup anlag)
- Ligeledes kan etagehojden sankes markant, nar der ikke skal fores store ror til klimaanlagget (bygherren far en ekstra etage ”gratis” for hver 6. etage han onsker)
- Hansen 3G er velegnet til 100 % prafabrikerede elementer med sankning af samlet montage-/byggetid
- Solafskarmning integreret i elementer betyder ogsa en underentreprenor mindre pa pladsen – noget de fleste entreprenorer vardsatter
- Dybden i elementet (afstanden mellem enkelt partierne) kan udnyttes til at lukke ud for isolering i hulmuren, og dermed spare/reducere tilsatninger. Lydreduktionen i Hansen 3G er optimal for dybder i omradet omkring 150 – 200 mm.
- Designet af elementerne ikke fastlast, man skal blot fastholde principperne i systemet med et opluk diagonalt placeret (et forneden udvendig og et foroven indvendigt og visa versa). Det ene sat opluk (foroven udv. og forneden indv.) kan erstattes ved brug af ovrige skakte i bygningen (trappeopgange, kaminer, installationsskakte osv.)
- Kun fantasien satter granser i projekteringen, og man kan forestille sig ting som:
- Solpaneler/solceller integreret i blandfelter ud for etageadskillelser, som driver automatikken i opluk
- Skorstenseffekten i byggeriet kan udnyttes til indvinding af energi. F.eks. en central skakt i et hojhusbyggeri der bruges som skorsten ifm. udluftning/naturlig ventilation. Der kommer sa voldsomt en opdrift i skakten, at en turbine (eller flere) kan generere elektricitet, og dakke en stor del af bygningens energiforbrug.

Tekst og billeder samlet og redigeret af Soren Haubjerg Sorensen, HansenProfile. Kommentarer og sporgsmal kan sendes til: shs@hansenprofile.dk