Hansen 3G - nowy inteligentny system okno
W 1999 roku HSHansen stał się uczestnikiem projektu, którego celem było przetestowanie dwóch prototypów okien.Rezultatem badań był wielofunkcyjny system okienny opracowany przez HansenProfile o roboczej nazwie '3 rd Generation Window', oferujący bardzo dobre rozwiązania dotyczące izolacyjności cieplnej, wentylacji oraz dźwiękoszczelności. Zasadą działania okna są dwie odrębne warstwy szkła (można zastosować pojedyncze szkło, a także szkła z powłoką niskoemisyjną) przedzielone pustką powietrzną, w których znajdują się niewielkich rozmiarów niezależnie otwierane otwory wentylacyjne.Odstęp między dwoma warstwami szkła jest ściśle strzeżona tajemnica przełomowych właściwości '3rd Generation Window'.

Pierwszy prototyp został przetestowany w rzeczywistym budynku. Badania dowiodły, że okno:
- potrafi zasysać z zewnątrz ciepłe powietrze do wewnątrz pomieszczenia,
- potrafi wentylować pomieszczenie i znacząco chroni przed hałasem z otoczenia zewnętrznego, w tym wiatru,
- okno może zostać zintegrowane żaluzjami perskimi i roletami, oferując możliwość kontroli światła i napływu energii słonecznej,
- okna mogą być stosowane do mieszkań, jak również do biur,
- okna posiadają wysokie walory estetyczne.
Kompletne wyniki badań zostały opisane w raporcie: '3rd Generation Window', wykonanym w Danish Energy Authority. Raport jest dostępny na stronie firmy HansenProfile (opcja dostępna tylko w języku duńskim).

Jednym z wniosków raportu jest „Otwarte okno w pozycji do wentylacji, redukuje hałas ruchu ulicznego, a stopień redukcji jest porównywalny jak przy zamkniętym oknie”.
Właśnie ta zdolność redukcji hałasu, była powodem, że architekt odpowiedzialny za remont 'Jagersborg Vandtarn' (stara wieża ciśnień) skontaktował sie z HansenProfile. Pierwotny projekt renowacji został szybko zarzucony, kiedy porównano planowane rozwiązania z możliwościami nowych rozwiązań zawartych w raporcie z 2002r.

Wieża ciśnień mieszcząca 36 apartamentów znajduje się bardzo blisko torów kolejowych oraz autostrady do Helsingor – redukcja hałasu była wymogiem priorytetowym.

Specyfika hałasu zmuszała do jego redukcji za pomocą elementów wbudowanych w budynek. Zdjęcie ukazuje ruch kolejowy i uliczny panujący w bezpośrednim sąsiedztwie wieży ciśnień.

Podczas wakacji element został wyprodukowany i zamontowany na obiekcie w celu przeprowadzenia ostatecznych testów. Efekty były nawet lepsze od oczekiwań: przy otwartych obu warstwach pod kątem 45°, hałas został zredukowany o 32 dB, z 69 do 37 dB!


Hansen 3G (3rd Generation Window) został w pełni wdrożony w HansenGroup i HansenProfile. Produkt oferuje naturalną wentylację oraz zalety, takie jak:
- lepsza kontrola temperatury,
- ochrona przed energią słoneczną,
- doskonałe wykorzystanie ciepłego powietrza pochodzącego z cieplejszych części cyklu dobowego oraz wymiana ciepłego powietrza na chłodne w momencie nadmiernego nagrzewania się pomieszczenia,
- filtry do usuwania pyłków i innych zanieczyszczeń,
- dźwiękoszczelność - mamy najlepsze na świecie wyniki badań od niezależnych konsultantów: 32 dB redukcji przy otwartych oknach w pozycji do przewietrzania!
- znacznie zmniejszone koszty wentylacji budynku,
- redukcja wysokości budynków (kondygnacji) ze względu na brak konieczności montowania dużych instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnych,
- Hansen 3G to system zunifikowany, przez co jesteśmy w stanie zredukować czas montażu o maksymalnie 70%!
- HansenGroup jako jedyna firma na świecie posiada wyniki badań, będące świadectwem zalet “3rd Generation Window”!